Home / CÁP QUANG GIA ĐÌNH

CÁP QUANG GIA ĐÌNH

Lắp đặt WiFi cáp quang 12 Mb

FPT Telecom vừa triển khai gói cước F7 cho khách hàng đăng ký mạng internet FPT. Gói cước F7 có tốc độ 12 Mbps với giá cước hàng tháng chỉ 160.000đ. Hotline: 0939.639.675 Thông tin chi tiết gói cước cáp quang FPT – F7 Tốc độ download/upload là 12 Mbps Sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh FPT ... Read More »

Lắp đặt WiFi cáp quang 16 Mb

FPT Telecom vừa triển khai gói cước F6 cho khách hàng đăng ký mạng internet FPT. Gói cước F6 có tốc độ 16 Mbps với giá cước hàng tháng chỉ 180.000đ. Hotline: 0939.639.675 Thông tin chi tiết gói cước cáp quang FPT – F6 Tốc độ download/upload là 16 Mbps Sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh FPT ... Read More »

Lắp đặt WiFi cáp quang 22 Mb

FPT Telecom vừa triển khai gói cước F5 cho khách hàng đăng ký mạng internet FPT. Gói cước F5 có tốc độ 22 Mbps với giá cước hàng tháng chỉ 200.000đ. Hotline: 0939.639.675 Thông tin chi tiết gói cước cáp quang FPT – F5 Tốc độ download/upload là 22 Mbps Sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh FPT ... Read More »

Lắp đặt WiFi cáp quang 27 Mb

FPT Telecom vừa triển khai gói cước F4 cho khách hàng đăng ký mạng internet FPT. Gói cước F4 có tốc độ 27 Mbps với giá cước hàng tháng chỉ 240.000đ. Hotline: 0939.639.675 Thông tin chi tiết gói cước cáp quang FPT – F4 Tốc độ download/upload là 27 Mbps Sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh FPT ... Read More »

Lắp đặt WiFi cáp quang 35 Mb

FPT Telecom vừa triển khai gói cước F3 cho khách hàng đăng ký mạng internet FPT. Gói cước F3 có tốc độ 35 Mbps với giá cước hàng tháng chỉ 280.000đ. Hotline: 0939.639.675 Thông tin chi tiết gói cước cáp quang FPT – F3 Tốc độ download/upload là 35 Mbps Sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh FPT 100% ... Read More »

Lắp đặt WiFi cáp quang 45Mb

FPT Telecom vừa triển khai gói cước F2 cho khách hàng đăng ký mạng internet FPT. Gói cước F2 có tốc độ 45 Mbps với giá cước hàng tháng chỉ 370.000đ. Hotline: 0939.639.675 Thông tin chi tiết gói cước cáp quang FPT – F2 Tốc độ download/upload là 45 Mbps Sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh FPT ... Read More »